א. ברוכים הבאים לאתר LuachAd מבית אינדיגו עיצוב ואתרים, (להלן: "החברה"). באתר זה ניתן להכין ולהזמין לוחות עד בעיצוב אישי, (להלן: "המוצר"). משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת לוחות עד המעוצבים באמצעות האתר. האתר מכיל גרפיקות, תמונות, מסמכים, עיצובים גרפיים, טקסטים שונים, כלי תוכנה שונים ומידע אודות מחירים, אפשרויות הזמנה וכו'. המידע הנ"ל יקרא להלן "תוכן". זכויות האתר ותכניו הנם בבעלות בלעדית של "החברה" .העתקה, הפצה, פרסום או שימוש ב"תוכן" בכל צורה שהיא, פרט לאמור בכללים לעיל, אסורים בהחלט."החברה" שומרת לעצמה את הזכות להוסיף , לשנות ולמחוק תכנים ללא כל הודעה מוקדמת .

ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון.

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "החברה". עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ה. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין ( מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת אינטרנט. משתמש המבקש לשלוח את המוצר לכתובת אשר איננה בישראל, יכול לפנות לשרות הלקוחות של "החברה" info@LuachAd.co.il לקבלת הצעת מחיר כולל משלוח. המשתמש לא יעשה כל פעילות אסורה על פי חוק או ישתמש באתר להפצת חומר כלשהו האסור על פי חוק לרבות חומר הסתה, תמונות אשר הדפסתן עשויה לפגוע בזכויות יוצרים של כל ישות שהיא, חברה או אדם פרטי.

ו. "החברה" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ז. כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה רשאי לבצע פעולה באתר.

ח. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ט. אספקת המוצר תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.


הזמנת לוח עד
א."החברה", מציעה למכירה לוחות עד בעיצוב אישי (להלן:"המוצר").
ב. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת המוצר (להלן: "הזמנתך"), עליך למלא אחר כל הוראות השימוש כלשונן.


אופן ביצוע הזמנה
א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את "החברה" לספק את המוצר שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

ב. רק לאחר ש"החברה" תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי הפקת המוצר שהזמנת.

ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצר שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי "החברה".

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בהצגת המוצר, בתמונתו, תיאורו, מחירו או בכל פרט אחר, תהא "החברה" רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.


אמצעי התשלום
א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. לחילופין, אם אינך מעוניין להזין פרטי כרטיס אשראי באתר, תוכל לבחור כי נציג החברה יתקשר אליך לקבלת הפרטים בטלפון.

ב. שליחת המוצר תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.


מועד אספקה
א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 5 ימי עסקים בתוספת זמן המשלוח המבוצע ע"י חברת דואר ישראל (להלן:" מועדי האספקה")
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, "החברה" עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה .

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצר, באופן מלא או באופן חלקי,ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצר במועדים שנקבע ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצר בכל דרך שהיא, רשאים מנהלי האתר מטעמה של "החברה" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה,ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ג. המוצר יסופק באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצר שיסופק באמצעות דואר ישראל יישלח בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת שהמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י "החברה" ואינם בשליטתה, והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם החברה.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם "החברה" , ובכפוף לרשימת הישובים בהם מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם "החברה" לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה "החברה" הפוסקת הבלעדית.


מחירים ותשלומים
א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בעת סיכום ההזמנה, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכול כמפורט בסיכום ההזמנה, בדף בו הזנת את פרטיך.

ב. "החברה" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.


ביטול עסקה
א. ניתן לבטל רכישת מוצרים עקב פגם בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, בכפוף לטעות מהותית שנפלה בייצור המוצר וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף צור קשר .
לאחר בירור פנייתך תינתן לך כתובת אליה יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר.
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם כולל דמי משלוח. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם "החברה" ונמצא שהוא לא הוחזר במלואו הן מבחינת מספר הלוחות והן מבחינת מספר העמודים בכל לוח ינוכה הסכום היחסי (בהתאם לעלויות המצוינות באתר) מסכום הזיכוי וייגבו דמי המשלוח.

ב. "החברה" איננה אחראית למקרה בו נפלה טעות בעיצוב המוצר אשר מקורה בטעות שנעשתה על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה או העיצוב, אנא וודא כי התמונות שהועלו הן הן התמונות אותן בחרת וכי התאריכים והטקסט אשר הוזנו הם התאריכים והטקסטים הנכונים למניעת עגמת נפש.

ג. מאחר ולוחות השנה מיוצרים בהתאמה אישית עבור המזמין ואינם ניתנים לשימוש חוזר לאחר ביצוע ההדפסה, לא ניתן להחזיר מוצר אלא אם נפל פגם מהותי בייצורו. במידה ונפל פגם בחלק מלוחות השנה אשר נשלחו ללקוח, ניתן להחזיר אך ורק את אותם הלוחות הפגמים ולקבל זיכוי בהתאם.

אחריות
א. איכות התמונות המועלות לאתר היא באחריות בלעדית של המזמין ובכפוף לתנאי שימוש אלה. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומים כפי שהם מופיעים באתר לבין הגוונים המדויקים של הדפסת התצלומים שתסופק בפועל. התצלומים באתר מוצגים בתום לב ובהתאמה ככל האפשר לתמונות שהועלו. רק אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו או להחזירו ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

ב. בשום נסיבות לא תחול על "החברה" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל,לרבות, ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת,אפילו אם נודע ל"החברה" ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה,אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

ג. "החברה" ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ד. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "החברה" או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.


תנאים נוספים
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר למעט פרטי כרטיס האשראי שמסרת לחברה לגבי העסקה שבצעת באתר זה,
"החברה" מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ב."החברה" שומרת לעצמה את הזכות לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, אלא אם ציינת במפורש.

ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר מ"החברה" לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו,יהא על "החברה" לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב,תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ד."החברה" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של "החברה" ו/או מי מטעמה.
ה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן "החברה" נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ובראש.התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 10/06/07 וניתן לשינוי בכל עת ע"י "החברה", על פי שיקול דעתה הבלעדי.


דין ושיפוט הדין
החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של "החברה" בדואר אלקטרוני info@LuachAd.co.il, או בטלפון: 077.7503533 נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותך בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

לוח שנה להדפסה  |   לוח עד לועזי  |   לוח עד עברי  |   פיתוח תמונות  |   פאזל אישי  |   מדריך  |   שאלות נפוצות  |   תקנון  |   צור קשר  |   נבנה על ידי אינדיגו עיצוב ואתרים